Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Učebny

Rozmístění učeben a pracoven KAE – aktuálně KAE sídlí na Křížkovského 12, Olomouc

Místnost

 č.

účel

umístění

1.11

učebna KAE

přízemí

1.12

učebna KAE

přízemí

1.17

učebna KAE

přízemí

2.03

učebna KAE

1. poschodí