Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Otázky k SZZk konaným v květnu 2019 až únoru 2020

Milé studentky a studenti, na https://kae.upol.cz/studium/statni-zaverecne-zkousky/ jsou vyvěšeny aktualizované otázky pro SZZk konané v květnu 2019 až únoru 2020.

read more

!!! Harmonogram státnic – červen 2018 !!!

Studenti, kteří jdou na státnice v červnu 2018 – nech´t venují pozornost informacím v příloze!!!harmonogram pro studenty

read more

!!!Státnice – leden 2018 – pokyny!!!

Vážené studentky, vážení studenti, zde info ohledně konání státních závěrečných zkoušek v lednu 2018 Studenti přihlášení na 9.1.2018 se všichni dostaví ke společnému zahájení na 8:30. Předpokládaný termín ukončení je 12:00. Studenti příhlášení na 10.1 2018 – dopolední blok se dostaví na společné zahájení v 8: 30. Jedná se o všechny filology (jmenovitě Ficnarová, Göttlerová, Hráská, Kociánová, […]

read more

Zapisování kurzů souvisejících s BP a DP

Vážení diplomanti, vážené diplomantky, potřebujete-li zapsat splnění předmětů souvisejících s diplomovou prací – obraťte se na své vedoucí prací s žádostí o zapsání konkrétního kurzu(musíte uvést vždy stagovskou zkratku) . Podmínky splnění jednotlivých kurzů naleznete ve STAGu.

read more

!!! Důležité – Odevzdávání DP a BP na KAE!!!

BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez kterých nebude práce přijata: odevzdávají se 2 výtisky, v každém musí být razítko ze studijního oddělení s nejpozdějším datem 20.4.2017 (pozor na úřední hodiny SO) v každém výtisku musí být svazané zadání práce se všemi podpisy! v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce […]

read more

SZZk a obhajoby na KAE – leden 2014

V příloze zde: SZZk a obhajoby_leden14  naleznete časový harmonogram závěrečných zkoušek a obhajob v lednu 2014. Prezentace k obhajobám zašlete nejpozději do 10.ledna 2014 na: zp.kae@seznam.cz ZP    

read more

SZZk a obhajoby – září 2013

V příloze naleznete časový harmonogram SZZk a obhajob 2. – 3. září 2013 na KAE tedy zde:   SZZk_září Místo: učebna 1.25 a 117 ZP

read more

OBHAJOBY NA KAE

Diplomanti, kteří při své obhajobě bakalářské nebo diplomové práce budou používat PP prezentaci ji zašlou nejpozději do 24.5.2013 na adresu:  zp.kae@seznam.cz ZP  

read more

OBHAJOBY A SZZK na KAE

V příloze níže  naleznete časový „Harmonogram obhajob a SZZk na KAE – květen-červen 2013“. Čas uvedený ve STAGu u jednotlivých termínů je pouze orientační – reálný průběh řeší právě „Harmonogram“. Dopolední blok :  pro termíny ve Stagu vypsané v časech od 07:00 do 12:00 Odpolední blok: pro termíny ve Stagu vypsané v časech od  12:00 […]

read more

Státnice a obhajoby LS 2013 -organizační

Několik upozornění pro studenty, kteří chtějí jít ke státnicím v LS 2013: – oficiální termín odevzdání a evidence MDP a BDP je 26.4.2013  v 11.oo (POZOR! student je povinnen zjistit,  zda v tu dobu bude studijní oddělení otevřeno či ne) -diplomové práce (s razítkem studijního oddělení) můžete odevzdávat v mých konzultačních hodinách u mne, v […]

read more

SZZk a obhajoby na KAE

  Ve STAGu jsou vypsány termíny pro SZZk a obhajoby na KAE – květen/červen 2013. Časy uvedené u jednotlivých termínů jsou pouze orientační,proto následně právě zde ČAS_ HARM_ KAE_13 najdete časový hramonogram průběhu SZZk a obhajob. V případě, že Vám vznikne problém se zapsáním, případně problém s celkovou kapacitou pro přihlášení, napište e-mail zp.kae@seznam.cz (Z.Puchinger), […]

read more

Harmonogram SZZk a obhajob – leden 2013

Upřesňující informace k průběhu SZZk a obhajob na KAE v měsísi lednu 2013   Úterý 22.1.2013 Dopolední blok Zahájení: 08:45 hod – učebna 125 Vyhlášení výsledků: 09:45 hod.   Odpolední blok Zahájení: 12:00 hod. – učebna 125 Vyhlášení výsledků: 13:45 kod.   Středa 23.1.2013 Dopolední blok Zahájení: 08:30 hod. – učebna 127 Vyhlášení výsledků: 10:00 […]

read more

Informace ke SZZk na KAE

Na webových stránkách KAE jsou k dispozici okruhy ke SZZk na KAE, které budou probíhat v termínech květen 2013 a únor 2014. Dostupné tedy i tudy:         okruhy SZZk   ZP    

read more

Lednové termíny na státnice a obhajoby jsou ve STAGu!

Milí studenti, ve STAGu jsou vypsány termíny na lednové státnice a obhajoby. Od pátku  23.11.2012 se budete moci přihlašovat. STAG bude uzavřen 14.12.2012. (termíny státnic: 22.1. + 23.1.2013 a termín obhajob: 24.1.2013). Pokud by kapacita u některého z termínu  nebyla dostačující – kontaktujte emailem H. Krylovou (hana.krylova@upol.cz) . Samozřejmě pouze v termínu, kdy je STAG otevřen […]

read more

Státnice v lednu 2013

Milí studenti, na termíny  státnic a obhajob v lednu 2013 se budete mít možnost  ve STAGu zapisovat   od 23.11.2012  do 14.12.2012, 11:00. Novinka: už nemusíte odevzdávat žádnou předběžnou přihlášku (ani papírovou, ani elektronickou) !!! BP/DP odevzdejte na katedru do  30.11.2012 (2 x výtisky, 1 x CD).   H.K.    

read more

SZZk a obhajoby na KAE – červen 2012

V příloze této informace naleznete „časový harmonogram“ průběhu SZZk a obhajob na KAE. Informace o čase a místě u vypsaných termínů ve STAGu považujte pouze za orientační. Zmíněná příloha je k dispozici právě zde:   Harmonogram_SZZk_obhaj_červen Prezentace (powerpoint) pro ohajoby zašlete nejpozději do 29.5.2012 na adresu:  zpu.kae@gmail.com Název souboru:  Příjmení_jméno   zp    

read more

Sdělení studentům, kteří přistupují k obhajobám a ústním SZZk

Vážení studenti, na základě dnešního celouniverzitního doporučení pana prorektora pro studium doc. Mgr. MgA. Víta Zouhara, Ph.D.  vás prosím, abyste upustili od případné přípravy a podávání pohoštění zkušebním komisím. Toto doporučení dle pana prorektora směřuje k tomu, aby ze strany studentů nemohla být zpochybněna objektivita zkoušejících. Děkuji Jaroslava Kubátová  

read more

Kapacity termínů SZZk

Prosíme studenty,  aby případné opodstatněné připomínky ke kapacitám SZZk a obhajob  směřovali na pana ing. Puchingera na zdenek.puchinger@upol.cz a nikoliv na vedoucí katedry.  

read more

Informace ke SZZk a obhajobám na KAE

Od pondělí 16. 4. 2012 jsou k dispozici ve STAGu vypsané termíny pro přihlášení ke  SZZk a obhajobám diplomových prací na KAE. Při přihlašování na jednotlivé termíny respektujte informaci v poznámce, tedy specifikaci, pro který obor studia, je daný termín vypsán. Obdobně platí i pro obhajoby, u kterých jsou termíny členěny podle jmen vedoucích diplomových prací. Čas a […]

read more

Studentům absolventských ročníků – k přihlašování na SZZk

Děkuji všem studentům, kteří se k SZZk a obhajobě řádně přihlásili v řádném termínu. Těm ostatním sděluji: ne všem jsem osobně odpověděla na mail, a to z kapacitních důvodů. Nyní vyčkejte, až na KAE zhodnotíme situaci a budeme vás informovat prostřednictvím totho blogu. Oceňuji, že někteří dokázali do mailu aspoň napsat „zapomněl/a jsem, omlouvám se“. […]

read more