Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Kolokvia z IM a QM

Vážení studenti, od 8.5. se můžete zapisovat do STAGu na kolokvia z IM a QM. Termíny jsme vypisovali podle instrukcí prof.  Hertela. Prosím, pokud by se vyskytly nějaké organizační problémy se zápisem, řešte je přímo s paní Hanou Krylovou. Dále, prosím, dbejte následujících pokynů prof. Hertela: “INNOVATION MANAGEMENT” and “QUALITY MANAGEMENT” Colloquium with the student’s […]

read more

Syllabus and targets of Quality Management for summer term 2012

Dear students, The KAE/QM syllabus is available here and the Teaching and learning targets are available here  

read more

Document for the Quality Management Students from Prof. Hertel

Advanced and Comprehensive Syllabus for Quality Management by prof. Hertel is available HERE. Plaese read it before the lecture.

read more

Nové předměty v nabídce KAE

Vážení studenti KAE, s potěšením vám sděluji, že od LS 2011 bude na KAE působit prof. Günter Hertel, který povede blokové kurzy Quality Management a Innovation Management. Výuka je v angličtině.  Kurzy se otevírají v nadcházejícím semestru, jejich kódy jsou KAE/QM a KAE/IM. Informace ke kurzům jsou na portále UP. Výuka bude organizována vždy ve […]

read more