Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

!!! Harmonogram státnic – červen 2018 !!!

Studenti, kteří jdou na státnice v červnu 2018 – nech´t venují pozornost informacím v příloze!!!harmonogram pro studenty

read more

KAE/TCR – bloková výuka

Kurz KAE/TCR se bude vyučovat blokově. První termín bude v pátek 6.10.2017 9:00 – 11:15. Další termíny budou sděleny.

read more

Navyšování kapacity předmětů

Vážené studentky, vážení studenti, při žádostech o navyšování kapacity vždy uvádějte ročník, obor a zda se jedná o předmět typu A nebo B. Předměty C nenavyšujeme, předměty B ve vyjímečných případech.

read more

Zapisování kurzů souvisejících s BP a DP

Vážení diplomanti, vážené diplomantky, potřebujete-li zapsat splnění předmětů souvisejících s diplomovou prací – obraťte se na své vedoucí prací s žádostí o zapsání konkrétního kurzu(musíte uvést vždy stagovskou zkratku) . Podmínky splnění jednotlivých kurzů naleznete ve STAGu.

read more

!!! Důležité – Odevzdávání DP a BP na KAE!!!

BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez kterých nebude práce přijata: odevzdávají se 2 výtisky, v každém musí být razítko ze studijního oddělení s nejpozdějším datem 20.4.2017 (pozor na úřední hodiny SO) v každém výtisku musí být svazané zadání práce se všemi podpisy! v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce […]

read more

Přemístění KAE

Od začátku zimního semestru a.r. 2013/2014 je celá KAE přemístěna do prostor na tř. Svobody 26. Jednotlivé členy KAE naleznete podle následujícího přehledu: Doc. J. Kubátová           pracovna 1.37 Prof. J. Geršlová            pracovna 1.37 Prof. G. Hertel                pracovna 1.61 Doc. R. Pospíšil             pracovna 1.61 ing. M Drastich             pracovna 1.61 PhDr. K. Seitlová         pracovna […]

read more

zkouška – dr. Lochmanová

Jak bylo předem avizováno – upřesnění času zkoušky u dr. Lochmanové. Zkouška v pátek 26.4. začne v 10.30.

read more

Zrušení konzultačních hodin odevzdávání diplom. prací

Milí studenti, v příštím týdnu od 22.4. do 26.4.  jsou zrušeny všechny mé konzultační hodiny. Nezapomeňte prosím na termín odevzdání bakalářských prací! ( v době mé nepřítomnosti je můžete odevzdávat u paní Grenové nebo paní Krylové)! Prosím, věnujte pozornost pokynům k vypracování práce na webových stránkách katedry! Díky, Pavlína Kleiberová

read more

Pozvání na přednášku

Rádi bychom Vás pozvali na další z cyklu přednášek organizovanou VTP – přednášet bude Karel Janeček, zakladatel a spolumajitel RSJ Algorithmic Trading. Přednáška se koná tento čtvrtek 25.4. od 16.30 do 18.30 ve VTP UP. Více informací a odkaz na registraci naleznete v přiloženém linku: http://jsmepodnikani.cz/akce/inspirationevening/2013-4-karel-janecek-rady-do-zivota

read more

Zápis na zkoušku z KAE/MR

Milí studenti, od dnešnho dne se můžete ve STAGu zapisovat na zkoušku z předmětu Matematické metody rozhodování KAE/MR, která se bude konat 30.5.2013. Hezkou neděli, PK

read more

Státnice a obhajoby LS 2013 -organizační

Několik upozornění pro studenty, kteří chtějí jít ke státnicím v LS 2013: – oficiální termín odevzdání a evidence MDP a BDP je 26.4.2013  v 11.oo (POZOR! student je povinnen zjistit,  zda v tu dobu bude studijní oddělení otevřeno či ne) -diplomové práce (s razítkem studijního oddělení) můžete odevzdávat v mých konzultačních hodinách u mne, v […]

read more

Bakalářské a magisterské diplomové práce – uznání zápočtů

Milí studenti, pokud potřebujete uznat a zapsat předmět spojený s vyhotovením Vaší bakalářské či magisterské diplomové práce, požádejte o udělení zápočtu vedoucí svých prací. Musíte ale sdělit přesný kód předmětu, bez něj nelze zápočet uznat!!!  PK

read more

KAE/MK – zápis na zkoušku

Milí studenti, ve STAGu se od dnešní 16.00 budete moci zapisovat na zkoušku z předmětu KAE/MK2, která proběhne 26.4.. Prosím, věnujte pozornost informacím uvedeným v poznámkách! Hezký den, PK

read more

Zrušení a změna konzultačních hodin

Bohužel musím zítra, v úterý 25.3.2013 zrušit své konzultační hodiny. Zároveň oznamuji změnu v konzultačních hodinách. Nově budou konzultační hodiny probíhat v následujících termínech: Po 9,00 – 11,00  13,00-15,00 Út 9,00 –  11,00 Čt 9,00 – 11,00 Pro mimořádné termíny mě prosím kontaktujte via email: pavlina.kleiberova@upol.cz Děkuji za pochopení, Pavlína Kleiberová    

read more

Pozvání na přednášku

Rádi bychmo Vás pozvali na další z cyklu přednášek organizovanou VTP – přednášet bude Ing. Jana Schröpferová na téma Firemní rozpočet. Manažerské účetnictví v praxi“. Přednáška se koná tento čtvrtek 28.3. od 13:20 do 16:20 ve VTP UP. Více informací a odkaz na registraci naleznete v přiloženém linku: http://www.jsmepodnikani.cz/akce/businessknowhow/2013-3-ing-jana-schropferova-firemni-rozpocet-manazerske-ucetnictvi-v-praxi

read more

Vyzva studentům, zrušení úředních hodin

Vážení studenti, žádám všechny, kteří se za mnou stále ještě nedostavili kvůli předmětů KAE/PO a KAE/MP, aby tak neprodleně v úředních hodinách učinili!! Zároveň musím bohužel kvůli účasti na školení STAGu zrušit úřední hodiny ve středu 20.3.2013 od 13.00. Děkuji za pochopení Pavlína Kleiberová

read more

Pro studenty semináře České ekonomické myšlení

Pro studenty semináře České ekonomické myšlení Dne 19. 3. 2013  v 16, 45 se výuka přesouvá do Velké učebny, kde si vyslechneme společně přednášku pana profesora Trapla, věnované dějinám první republiky.

read more

Pozvánka na přednášku

Rádi bychom Vás pozvali na další přednášku pořádanou VTP UP Mgr. Ivany Němcové na téma „Zkušenosti s náborem pracovníků“. Přednáška se koná tento čtvrtek 14.3. od 13:20 do 16:20 ve VTP UP. Je zdarma, otevřená pro všechny studenty UP: Více informací naleznete na uvedeném linku: http://www.jsmepodnikani.cz/akce/businessknowhow/2013-3-mgr-ivana-nemcova-zkusenosti-s-naborem-pracovniku

read more

Úvod do prava 2

Informace pro studenty, kteří navštěvují přednášku Dr. Grossové Úvod do práva 2 (KAE/UP2): 12.3.2013 se přednáška konat nebude.  Přednášku ale naleznete  v textovém souboru zde.  Výuka dne 26.3.2013 se nebude konat v aule, ale o patro níže ve velké učebně VU1. 8.Přednáška Moc soudní UP2

read more

KAE/PO, KAE/MP

Prosím všechny studenty, kteří v ZS 2012 navštěvovali předměty KAE/PO Podnikání ing. Klvače a KAE/MP Metodologie odborné práce prof. Geršlové, aby se do 14.3.2013  dostavili v úředních hodinách do mé kanceláře 3.06 ! Děkuji, Pavlína Kleiberová

read more