Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/PO, KAE/MP

Prosím všechny studenty, kteří v ZS 2012 navštěvovali předměty KAE/PO Podnikání ing. Klvače a KAE/MP Metodologie odborné práce prof. Geršlové, aby se do 14.3.2013  dostavili v úředních hodinách do mé kanceláře 3.06 ! Děkuji, Pavlína Kleiberová

read more

KAE/MP – ukončení předmětu – seminární práce

Vážené studentky, vážení studenti, upozorňuji na blížící se konec zkouškového období zimního semestru a povinnost mít s předstihem odevzdanou a odsouhlasenou seminární práci z předmětu KAE/MP . Úderem letního semestru – tak, jak jsem upozorňovala na první hodině – lhůta končí a zase začne v zimním semetru příštího akademického roku spolu s novým zapsáním předmětu. […]

read more

Zkouškový termín z HD a MP

Ve STAGu je vypsán termín  pátek 18.2.2011 na zkoušení/kolokvium z předmětů prof. Geršlové: KAE/HD a KAE/MP.  Studenti, kteří mají z předmětu HD zápočet nesplněný, se musí ještě přihlásit na termín „zápočet před zkouškou“ . H.K.

read more

Výuka předmětů KAE/MP + KAE/HD – 17.12.2010

KAE/MP  – prof. Geršlová  – v učebně č. 127. KAE/HD – doc. Sekanina – v učebně č. 1.25 od 10.30 hod.

read more