Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/POL – informace pro studenty

Na webu předmětu jsou vyvěšeny kontrolní otázky k první četbě.

read more

Informace pro AES Mgr. – Kurz KAE/POL

Kurz KAE/POL je kompletně připraven na odkaze http://www.upol.cz/fakulty/pf/struktura/katedry-a-centra/katedra-politologie-a-spolecenskych-ved/zaklady-politologie/materialy-pro-studenty-katedry-aplikovane-ekonomie-ff/ Studenti jsou povinni do kurzu neprodleně vstoupit a začít plnit zadané úkoly. JK

read more

Informace pro AES – navazující Mgr. studium, výuka POL a IUE

Vážení studenti, vzhledem ke  změnám na Právnické fakultě UP bude výuka předmětů KAE/POL a KAE/IUE probíhat korespondenčně (elektronicky) s osobním přezkoušením v závěru výuky. Výuku KAE/POL povede Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D. Výuku KAE/IUE povede JUDr. PhDr. Robert Zbíral Během cca dvou týdnů vám budou sděleny podrobné informace a požadavky. Na PrávFak již prosím nedocházejte, obdržíte […]

read more