Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/IM Syllabus and Learning and Teaching Targets

Dear Innovation Management students, here are available Syllabus and  Learning and Teaching Targets for your lessons in the winter term 2012. Your lessons with prof. Hertel are held October 2 and 3, 13.15 – 18.15, room 1.25.

read more

KAE/ IM a KAE/QM příští akademický rok (12/13)

Vzhledem k tomu, že někteří studenti si budou předměty KAE/IM a KAE/QM  zapisovat ve druhém ročníku Mgr. studia, bude jejich výuka zařazena do zimního semestru. Volitelný Knowledge Management bude vyučován v letním semestru. Termíny: IM: 2. – 3.10.2012 QM: 16. – 17.10. 2012 Kolokvia z IM a QM: 21.-24.1.2013 JK

read more

Syllabus and targets of Innovation Management for summer term 2012

Dear students, The KAE/IM syllabus is available here and the Teaching and learning targets are available here Suggested first term of IM colloquium is March 15/16

read more

KAE/IM Documents by prof. Hertel

The scanned slides are available HERE. The Project Descriptions are available HERE H.K. a JK

read more