Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Kolokvia z IM a QM

Vážení studenti, od 8.5. se můžete zapisovat do STAGu na kolokvia z IM a QM. Termíny jsme vypisovali podle instrukcí prof.  Hertela. Prosím, pokud by se vyskytly nějaké organizační problémy se zápisem, řešte je přímo s paní Hanou Krylovou. Dále, prosím, dbejte následujících pokynů prof. Hertela: “INNOVATION MANAGEMENT” and “QUALITY MANAGEMENT” Colloquium with the student’s […]

read more

Important document for Innovation Management (prof. Hertel) students

That is an additional paper to the 2-pager Syllabus and should be helpful for students. The students have to read and study this paper till Tuesday February 22. On Wednesday the students will be asked which project they will execute in the defined time window. On Thursday February 24 prof. Hertel will be at DAE […]

read more

Nové předměty v nabídce KAE

Vážení studenti KAE, s potěšením vám sděluji, že od LS 2011 bude na KAE působit prof. Günter Hertel, který povede blokové kurzy Quality Management a Innovation Management. Výuka je v angličtině.  Kurzy se otevírají v nadcházejícím semestru, jejich kódy jsou KAE/QM a KAE/IM. Informace ke kurzům jsou na portále UP. Výuka bude organizována vždy ve […]

read more