Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zápisy závěrečných bakalářských prací (BP) a magisterských diplomových prací (MDP) psaných pod garancí KAE – zápis druhých ročníků Bc. stupně studia a prvních ročníků NMgr. studia v r. 2018/2019

Zápisy závěrečných prací se týkají POUZE studentů druhého ročníku bakalářského studia a prvního ročníku navazujícího magisterského studia! Zápis na závěrečné práce vedené KAE bude spuštěn elektronicky 27. 10. 2018 na adrese https://servisff.upol.cz/diplomky Agenda závěrečných prací se řídí platnými normami, především SZŘ UP, navazující směrnicí děkana FF, pokynem vedoucího KAE č. 01/2007/2017 ke Státním závěrečným zkouškám […]

read more

Sdělení diplomantům (Bc. i NMgr.) Jaroslavy Kubátové

Vážené diplomatky, vážení diplomanti, s blížícím se termínem odevzdávání závěrečných prací pro jarní termín obhajob v r. 2018 na KAE stanovuji  termíny pro zaslání podkladů, které byste chtěli konzultovat. Pokud podklady v daném termínu nezašlete, na konzultaci můžete přijít, ale případné podklady musíte mít s sebou vytištěné a musíte mít připravené zcela konkrétní otázky, které […]

read more

Zapisování kurzů souvisejících s BP a DP

Vážení diplomanti, vážené diplomantky, potřebujete-li zapsat splnění předmětů souvisejících s diplomovou prací – obraťte se na své vedoucí prací s žádostí o zapsání konkrétního kurzu(musíte uvést vždy stagovskou zkratku) . Podmínky splnění jednotlivých kurzů naleznete ve STAGu.

read more

!!! Důležité – Odevzdávání DP a BP na KAE!!!

BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez kterých nebude práce přijata: odevzdávají se 2 výtisky, v každém musí být razítko ze studijního oddělení s nejpozdějším datem 20.4.2017 (pozor na úřední hodiny SO) v každém výtisku musí být svazané zadání práce se všemi podpisy! v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce […]

read more

Upozornění pro studenty, kteří si chtějí zapisovat BP/DP na KAE v květnovém termínu

Studenti, kteří si chtějí zapisovat BD/DP na KAE do stanoveného termínu  19.5. 2017, musí projednat témata prací s vedoucími do konce dubna. Neučiní-li tak, vedoucí nemusí zadání akceptovat (podepsat). Jaroslava Kubátová, vedoucí KAE

read more

Odevzdávání závěrečných prací k lednovému termínu obhajob na KAE

Závěrečné práce (BP, DP) k lednovému termínu obhajob, opatřené příslušným potvrzením studijního oddění s nejpozdějším možným datem 24. 11. 2016, přijímá sekretariát KAE kdykoliv v úředních hodinách, nejpozději však v pondělí 28. 11. 2016.

read more

Informace pro diplomanty ing. Jiřího Klavče, CSc.

Prosím všechny diplomaty zapsané k ing. Jiřímu Klvačovi, CSc., aby mi elektronicky zaslali témata zapsaných prací. Ve vztahu k personálním změnám na KAE jim určím nového vedoucícho práce. K případnému podrobnějšímu projednání jsem k dispozici v konzultačních hodinách. J. Kubátová  

read more

Doporučený harmonogram prací a informace pro diplomaty J. Kubátové

Doporučený harmonogram prací pro diplomanty J. Kubátové s důležitými informacemi je k dispozici ZDE Harmonogram se týká diplomantů, kteří hodlají své závěrečné práce obhjovat v jarním termínu 2015.

read more

Jiří Klvač – změna konzultačních hodin

Z časových důvodů přesouvám konzultační hodiny ze čtvrtka 15. 5. na pondělí 12. 5. 2014 od 12.30 do 15.00 hod. Všem mým studentům, kteří potřebují ještě konzultovat a uzavřít Podklad pro zadání diplomové práce doporučuji účast. J. Klvač

read more

Info. diplomantům Ing. Klvače

Z důvodů změny programu v příštím 15. týdnu, přesouvám jednorázově konzultační hodiny ze čtvrtka 10.4. na pondělí 7.4.2014 od 13. do 15.hod. Jiří Klvač

read more

OBHAJOBY – Týká se úplně všech diplomantů KAE!!!

Prosím studenty, kteří mají v úmyslu obhajovat své bakalářské/diplomové práce v termínu květen/červen 2014, aby mi tuto skutečnost sdělili do 27.3.2013 s uvedením: jméno, příjmení, vedoucí práce (tedy kterýkoliv vedoucí práce z KAE, nejen pan ing. Puchinger), a to na:  zp.kae@seznam.cz S díky Z.Puchinger  

read more

Možné okruhy BP a DP pro vyučující na KAE

Vážení studenti, Níže najdete seznam okruhů pro psaní BP a DP u některých vyučujících na KAE. Tyto okruhy jsou pouze doporučující. Vždy lze domluvit individuální téma dle vědeckého a pedagogického zaměření vedoucího práce. Ostatní vyučující nabízejí témata stejného charakteru jako v minulých letech. Doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. Fiskální politika – Analýza aktuálního stavu veřejných […]

read more

Zápisy bakalářských prací (BP) a magisterských diplomových prací (MDP) psaných v r. 2013/2014

Zápisy bakalářských prací (BP) a magisterských diplomových prací (MDP) psaných pod garancí KAE – zápis druhých ročníků Bc. stupně studia a prvních ročníku Mgr. navazujícího studia v r. 2013/2014. Důležité!!! Zápisy závěrečných prací se týkají POUZE studentů druhého ročníku bakalářského studia a prvního ročníku magisterského navazujícího studia! Zápis na diplomové práce vedené KAE bude spuštěn elektronicky […]

read more

DP nebo BP u LS Závodné

Prosím všechny studenty zapsané v systému pro DP a BP 2013/2014 u mě, aby mě co nejdříve navštívili v mých konzultačních hodinách na Tř. Svobody 26 – kancelář 1.35. Půjde o rozvržení vaší práce a domluvu na dalším postupu. V případě, že se nemůžete dostavit v daných hodinách, domluvte si, prosím, náhradní termín. Děkuji. LS […]

read more

Přihlaste svoji diplomku

Ukažte ostatním, na čem jste tak dlouho pracovali. Dejte vědět o svém výzkumu širší veřejnosti a ještě u toho získejte některou ze zajímavých cen. Ambicí tohoto projektu je dát studentům prostor své vědecké práce (bakalářky, diplomky, disertace) veřejně prezentovat před širším publikem a nabídnout, diskutovat a sdílet své objevy dál. Formou atraktivních prezentací moderního stylu […]

read more

Zrušení konzultačních hodin odevzdávání diplom. prací

Milí studenti, v příštím týdnu od 22.4. do 26.4.  jsou zrušeny všechny mé konzultační hodiny. Nezapomeňte prosím na termín odevzdání bakalářských prací! ( v době mé nepřítomnosti je můžete odevzdávat u paní Grenové nebo paní Krylové)! Prosím, věnujte pozornost pokynům k vypracování práce na webových stránkách katedry! Díky, Pavlína Kleiberová

read more

Státnice a obhajoby LS 2013 -organizační

Několik upozornění pro studenty, kteří chtějí jít ke státnicím v LS 2013: – oficiální termín odevzdání a evidence MDP a BDP je 26.4.2013  v 11.oo (POZOR! student je povinnen zjistit,  zda v tu dobu bude studijní oddělení otevřeno či ne) -diplomové práce (s razítkem studijního oddělení) můžete odevzdávat v mých konzultačních hodinách u mne, v […]

read more

Bakalářské a magisterské diplomové práce – uznání zápočtů

Milí studenti, pokud potřebujete uznat a zapsat předmět spojený s vyhotovením Vaší bakalářské či magisterské diplomové práce, požádejte o udělení zápočtu vedoucí svých prací. Musíte ale sdělit přesný kód předmětu, bez něj nelze zápočet uznat!!!  PK

read more

BP/DP Klára Seitlová

Milé studentky a studenti, prosím ty, kteří u mne píší bakalářskou/diplomovou práci, chtějí svou práci odevzdat k obhajobě v červnu 2013 a nekontaktovali mne v posledních dvou měsících, aby mne co nejdříve navštívili v konzultačních hodinách (http://www.kae.cz/2012/12/konzultacni-hodiny-klara-seitlova-20122013/) popř. emailem, nejpozději však do 14.3.2013.   S přáním pěkného dne, Klára Seitlová    

read more

Závěrečné práce (DP a BP), psané pod L. S. Závodnou

Prosím všechny studenty, kteří si zapsali závěrečnou práci (BP nebo DP) pode mnou, aby se mi co nejdříve ozvali (pokud to ještě neudělali) a domluvili se na konzultacích a dalších termínech zpracování. Děkuji. L. S. Závodná (lucie.zavodna@upol.cz)

read more