Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

SZZ

Přihlášku na SZZ není potřeba odevzdávat v tištěné podobě, stačí se přihlásit na daný termín ve STAGu.

 

V den SZZ přijdete na společné zahájení v dobu, která je určená ve STAGu, a společně si vyslechnete s kolegy všechny informace pro daný půlden. Buďte na místě alespoň půl hodiny předem, ať se vyhnete případným problémům při pozdním příchodu. Při zahájení je určeno pořadí, ve kterém budete voláni k přípravě či obhajobě SZZ. Pokud je více komisí, losuje se pomocí lístečků komise.

 
Při obhajobě závěrečné práce pošlete ppt dopředu. Podrobné pokyny k zaslání budou včas sděleny na kae.cz. V den vaší obhajoby bude ppt připravená v počítači, a vy už nemusíte nic dalšího připravovat. Obhajobu si připravte na cca 7 minut, dále reagujte na posudky práce, které najdete ve STAGu. Následují otázky od členů komise. Připravte se na obhajobu práce důkladně, nečtěte informace z papírů ani jiných poznámek.

 
Při neúspěchu u SZZ se opakuje jen ta část, ve které jste neuspěli.

 

Komise SZZ je minimálně tříčlenná, vždy je v ní jeden člen určen jako předseda. Tomu si případně můžete stěžovat na průběh SZZ, předseda je povinen v případě nutnosti sjednat nápravu. Stížnosti je nutné přednést okamžitě na místě, nejsou již platné po vyhlášení výsledků.

 
Otázky se losují. Při vykonávání SZZ jste v místnosti nejdříve 15 minut pro přípravu na každou část SZZ, poté jdete před komisi, a 10-15 minut mluvíte k danému tématu, které jste si připravili. Komise má právo vás kdykoliv přerušit otázkami.

 
Vyhodnocení (sdělení výsledků) probíhá na konci bloku a je opět společné jako zahájení.