Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/ZP….ZP1….ZPE1 – ZS 2019

Author Archives: iva

KAE/ZP….ZP1….ZPE1 – ZS 2019

Výuka předmětů Základy práva KAE/ZP…. ZP1…. ZPE1 doc. Lochmanové bude probíhat v konkrétních termínech, které budou vždy s dostatečných předstihem vyvěšeny na blogu a především webových stránkách KAE. První přednáška se ale koná již v prvním týdnu ZS 2019 – tedy v pátek 27. 9. – POZOR ZMÉNA UČEBNY: výuka se bude konat na KB/2.18 […]

read more

KAE/UP1…UPE1…UPK1….UPF1 – důležitá upozornění !!!

V úterý  dne 24. září 2019 se nekoná přednáška/seminář Úvod do práva 1 a to z důvodu neodkladných pracovních poviností vyučující JUDr. Grossové M.E.,Ph.D. Studijní materiály za tuto přednášku dostanete v elektronické podobě (materiály pod názvem FF KAE-Úvod do práva I. –  přednáška:  Prameny práva,Právo a stát, Ústavní právo. ) do své oficiální emailové schránky. […]

read more

KAE/PRP – důležitá upozornění !!!

V úterý  dne 24. září 2019 se nekoná přednáška Právo pro praxi (KAE/PRP) a to z důvodu neodkladných pracovních poviností vyučující JUDr. Grossové M.E.,Ph.D. Studijní materiály za tuto přednášku dostanete v elektronické podobě (materiály pod názvem  FF KAE-Právo pro praxi –  přednáška:  Prameny práva) do své oficiální emailové schránky. Materiály si pozorně prostudujte – budete […]

read more

Výuka prof. Geršlové v ZS 2019

Metodologie odborné práce (KAE/MP): 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11, 15/11. Mezinárodní obchod 1 (KAE/MO1): 26/9, 24/10, 7/11, 5/12. Konzultace – pátek 7:45-9:45 (případně jindy po dohodě s vyučující).

read more

Jak řešit potíže se zápisem předmětu Podniková ekonomika na ZS 2019

Je nutné zadat kód předmětu KAE/PE do vyhledávacího okénka – pak se ukáže rozvrhová akce na ZS.

read more

Sales Assistant – nabídka brigády v Olomouci

Hledáš dobře placenou brigádu v centru Olomouce, při které se něco naučíš a zároveň nakopneš kariéru? Pak je nabídka právě pro tebe! Tentokrát hledáme vhodného kandidáta na pozici Sales Assistant! CO BUDEŠ DĚLAT? – účast na konferenčních hovorech a prezentacích se zákazníky – příprava prezentací, nabídek a smluv – průzkum trhu dle požadavků zákazníků – presale […]

read more

odevzdávání BP/DP dne 20.8. 2019

Studenti, kteří jsou přihlášeni k obhajobě v srpnovém/zářijovém termínu SZZK odevzdávají  své absolventské práce sekretářce KAE dne 20. 8. 2019 v době od 9:00 do 11:30. Nezapomeňte jít nejprve na studijní oddělení a kromě dvou výtisků předložit i práci uloženou na CD a ze STAGu vytištěné potvrzení o uložení práce do systému.

read more

Žádosti o navyšování kapacit předmětů pro ZS 2019

Veškeré připomínky k předmětům (problémy se zapsáním apod.) a případné požadavky na navýšení kapacity směřujte na sekretářku katedry – Mgr. Ivu Jančíkovou (iva.jancikova@upol.cz). Tato možnost se ale týká pouze povinných (A) předmětů. V případě povinně volitelných (B) předmětů si vyberte z nabídky ostatních B předmětů. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvrháři mají v některých dnech přístup […]

read more

Informace pro studentky a studenty KAE, kteří budou v ak. roce 2019/20 ve 2. a vyšším ročníku bakalářského studia

Pokud máte podle vašich studijních plánů absolvovat předměty KAE/PE Podniková ekonomika KAE/FI1 a KAE/FI2 Finance 1 a Finance 2 a dosud jste je úspěšně neukončili, důrazně doporučujeme, abyste si je zapsali v ak. roce 2019/2020! V tomto akademickém roce budou uvedené předměty vyučovány naposledy ve standardním režimu! Navíc – předmět Podniková ekonomika se bude vyučovat […]

read more

!!! DŮLEŽITÉ – informace k SZZk v září 2019 !!!

Informace k odevzdávání závěrečných prací: BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez nichž nebudou přijaty: odevzdávají se 2 výtisky – v každém musí být razítko SO a podpis studijní referentky s datem nejpozději 20. 8. 2019 (pozor na úřední hodiny SO) v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce (nejlepší je na […]

read more

UP2 – změna zkouškového termínu – již na 20. 6. !!!

Dr. Grossová se velmi omlouvá, ale z pracovních důvodů je nucena zkouškový termín původně vypsaný na 21.6. zrušit a vypsat jiný – a to na 20.6. Tímto Vás žádá, abyste se z 21.6. odhlásili a přihlásili se na 20.6. Děkuji.

read more

SZZk květen/červen 2019 – důležité informace!!!

Všichni studenti zapsaní na SZZk se dostaví v příslušný den v 8.30 do KB 1.17. SZZk budou ukončeny nejpozději do 14 hodin. Studenti, kteří chtějí obhajobu závěrečné práce doprovodit ppt prezentací, zašlou jednoznačně pojmenovanou prezentaci nejpozději tři pracovní dny před obhajobou na adresu tomas.talasek@upol.cz.

read more

18. 4. – Focus group (Generace Z a sociální sítě)

Zájemci z řad studentů se mohou zúčastnit diskuze zaměřené na výzkum Generace Z v souvislosti se sociálními sítěmi –  pozvánka  

read more

!!! DŮLEŽITÉ – Odevzdávání BP/DP na KAE !!!

BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez nichž nebudou přijaty: odevzdávají se 2 výtisky – v každém musí být razítko SO a podpis studijní referentky s datem nejpozději 23. 4. 2019 (pozor na úřední hodiny SO) v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce (nejlepší je na zadní desky vlepit obal […]

read more

Veles Analytics – 3. 4. 2019

Firma Veles Analytics pořádá dne 3.4. 2019 Den otevřených dveří pro všechny studenty, kteří hledají zajímavou stáž/praxi, námět pro absolventskou práci  nebo uplatnění po studiu. Podrobnosti najdete v odkaze DOD_Veles Analytics

read more

KAE/ZP2 – 5. 4. další výuka

Další termín blokové výuky doc. Lochmanové je tento pátek 5. 4. 2019.

read more

Nabídka placené stáže

Firma Sciant Software, s.r.o. nabízí studentům KAE placenou stáž v Olomouci – podrobnosti v odkaze: Nabídka stáže Sciant Software, s.r.o..

read more

KAE/ZP2 – 22.3. potvrzeno

Termín blokové výuky doc. Lochmanové je pro pátek 22.3. potvrzen.

read more

KAE/UP2 – 26.3. zrušeno

Přednáška  v rámci předmětu Úvod do práva II. dne 26.3.2019 se nebude konat z naléhavých  pracovních důvodů přednášející. Do svých emailových schránek obdržíte studijní materál (Obchodní korporace).

read more

KAE/ZP2 – 15. 3. 2019 není

Dne 15. 3. 2019 se výuka doc. Lochmanové NEKONÁ. Další bloková přednáška je plánována na 22.3. – bude ještě potvrzeno.

read more