Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Přihlaste se na Obhajoby na načisto

V návaznosti na diplomové semináře KAE přichází s návrhem obhajob připravovaných bakalářských a magisterských prací nanečisto.

Cílem je, aby si každý, kdo má zájem, mohl vyzkoušet, jak bude taková obhajoba probíhat, získal zkušenosti s prezentací výzkumného tématu před odborným publikem, s tím, jak vést diskuzi, odpovídat na dotazy atd., a to v situaci, kdy „o nic nejde“. Předpokládá se vystoupení v celkové délce max 15 min., z čehož: 7 min. prezentace studenta, 8 min. diskuze s publikem. Následovat bude zpětná reflexe a příp. doporučení.

Přesný čas průběhu obhajob a další informace budou sděleny následně s ohledem na množství přihlášených uchazečů. Z případné paralelní výuky budou studenti omluveni. V případě zájmu prosím oznamte svoji účast nejpozději do 29. února na pavla.slavickova@upol.cz.

Comments are closed.