Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Přihlaste se na Obhajoby na načisto

V návaznosti na diplomové semináře KAE přichází s návrhem obhajob připravovaných bakalářských a magisterských prací nanečisto. Cílem je, aby si každý, kdo má zájem, mohl vyzkoušet, jak bude taková obhajoba probíhat, získal zkušenosti s prezentací výzkumného tématu před odborným publikem, s tím, jak vést diskuzi, odpovídat na dotazy atd., a to v situaci, kdy „o […]

read more

Manažerská psychologie

Milé studentky, milí studenti, výuka Manažerské psychologie bude probíhat blokově v termínech 17.2., 2.3., 16.3., 30.3., 20.4. a 27.4. v čase 15-18h na Vodární ulici, v učebně 214. Na výuku se těší, Klára Seitlová

read more