Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Změna termínu začátku zápisu na závěrečné práce na KAE na 30. 10.

Vážené studentky a vážení studenti, termín zápisu na závěrečné práce pro absolventské ročníky je z technických důvodů posunut na 30.10.2019, zapisovat se lze od prvních sekund tohoto dne. Omlouváme se za tuto nepříjemnost, které jsme ale nemohli předejít. O víkendu probíhaly úpravy IS STAG a v jejich důsledku přestal fungovat plánovaný zápis. Děkujeme studentovi, který […]

read more

PM výuka 25.10.2019 – NEMOC

Milé studentky a studenti, velice se omlouvám, ale musím výuku dnes zrušit. Aktuálně mám horečku a nejsem schopna realizovat výuku. Jakmile mi bude trochu lépe, napíši další informace. Ještě jednou se omlouvám a děkuji za pochopení. Klára Seitlová

read more

Zápisy závěrečných bakalářských prací (BP) a magisterských diplomových prací (MDP) psaných pod garancí KAE – zápis druhých ročníků Bc. stupně studia a prvních ročníků NMgr. studia v r. 2019/2020

Zápisy závěrečných prací se týkají POUZE studentů druhého ročníku bakalářského studia a prvního ročníku navazujícího magisterského studia! Zápis na závěrečné práce vedené KAE bude spuštěn elektronicky 28. 10. 2019 na adrese https://servisff.upol.cz/diplomky Agenda závěrečných prací se řídí platnými normami, především SZŘ UP, navazující směrnicí děkana FF, pokynem vedoucího KAE č. 01/2007/2019 ke Státním závěrečným zkouškám […]

read more

Výuka KAE/CR1 a KAE/CRE1

Bloková výuka obou kurzů začne 18.10. od 16. hod. Další termín 1.11., následující termíny budou oznámeny na první výukové hodině.

read more