Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

KAE/ZP….ZP1….ZPE1 – ZS 2019

Výuka předmětů Základy práva KAE/ZP…. ZP1…. ZPE1 doc. Lochmanové bude probíhat v konkrétních termínech, které budou vždy s dostatečných předstihem vyvěšeny na blogu a především webových stránkách KAE.
První přednáška se ale koná již v prvním týdnu ZS 2019 – tedy v pátek 27. 9. – POZOR ZMÉNA UČEBNY: výuka se bude konat na KB/2.18 !!!

Do emailových schránek obdržíte studijní materiál pro tuto 1. přednášku.

Dále jsou studenti povinni mít k dispozici na každou přednášku (tedy už i tu první) aktuální znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

Comments are closed.