Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

odevzdávání BP/DP dne 20.8. 2019

Studenti, kteří jsou přihlášeni k obhajobě v srpnovém/zářijovém termínu SZZK odevzdávají  své absolventské práce sekretářce KAE dne 20. 8. 2019 v době od 9:00 do 11:30.
Nezapomeňte jít nejprve na studijní oddělení a kromě dvou výtisků předložit i práci uloženou na CD a ze STAGu vytištěné potvrzení o uložení práce do systému.

Comments are closed.