Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Žádosti o navyšování kapacit předmětů pro ZS 2019

Veškeré připomínky k předmětům (problémy se zapsáním apod.) a případné požadavky na navýšení kapacity směřujte na sekretářku katedry – Mgr. Ivu Jančíkovou (iva.jancikova@upol.cz). Tato možnost se ale týká pouze povinných (A) předmětů. V případě povinně volitelných (B) předmětů si vyberte z nabídky ostatních B předmětů. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvrháři mají v některých dnech přístup do systému blokován, nelze reagovat ihned – prosíme tedy o trpělivost.
Při komunikaci nezapomínejte používat oficiální mailovou adresu; kromě uvedení přesného názvu předmětu a jeho kódu uvádějte i svůj studijní obor a ročník.

Comments are closed.