Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace pro studentky a studenty KAE, kteří budou v ak. roce 2019/20 ve 2. a vyšším ročníku bakalářského studia

Pokud máte podle vašich studijních plánů absolvovat předměty
KAE/PE Podniková ekonomika
KAE/FI1 a KAE/FI2 Finance 1 a Finance 2
a dosud jste je úspěšně neukončili, důrazně doporučujeme, abyste si je zapsali v ak. roce 2019/2020! V tomto akademickém roce budou uvedené předměty vyučovány naposledy ve standardním režimu! Navíc – předmět Podniková ekonomika se bude vyučovat již a pouze v zimním semestru 2019!!! Rozvrhová akce tohoto předmětu se pravděpodobně nebude automaticky nabízet – je třeba zadat kód předmětu KAE/PE do vyhledávacího okénka – pak se rozvrh ukáže i na ZS.

Comments are closed.