Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Žádosti o navyšování kapacit předmětů pro ZS 2019

Veškeré připomínky k předmětům (problémy se zapsáním apod.) a případné požadavky na navýšení kapacity směřujte na sekretářku katedry – Mgr. Ivu Jančíkovou (iva.jancikova@upol.cz). Tato možnost se ale týká pouze povinných (A) předmětů. V případě povinně volitelných (B) předmětů si vyberte z nabídky ostatních B předmětů. Vzhledem ke skutečnosti, že rozvrháři mají v některých dnech přístup […]

read more

Informace pro studentky a studenty KAE, kteří budou v ak. roce 2019/20 ve 2. a vyšším ročníku bakalářského studia

Pokud máte podle vašich studijních plánů absolvovat předměty KAE/PE Podniková ekonomika KAE/FI1 a KAE/FI2 Finance 1 a Finance 2 a dosud jste je úspěšně neukončili, důrazně doporučujeme, abyste si je zapsali v ak. roce 2019/2020! V tomto akademickém roce budou uvedené předměty vyučovány naposledy ve standardním režimu! Navíc – předmět Podniková ekonomika se bude vyučovat […]

read more