Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

!!! DŮLEŽITÉ – informace k SZZk v září 2019 !!!

Informace k odevzdávání závěrečných prací:

BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez nichž nebudou přijaty:

  • odevzdávají se 2 výtisky – v každém musí být razítko SO a podpis studijní referentky s datem nejpozději 20. 8. 2019 (pozor na úřední hodiny SO)
  • v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce (nejlepší je na zadní desky vlepit obal na CD)
  • práce musí obsahovat všechny ostatní formální náležitosti (viz web KAE)

Práce lze odevzdat na sekretariátu KAE dne 20. 8. 2019 v době od 9:00 do 11:30

Posudky prací budou ve STAGu k dispozici nejpozději 29. 8. 2019.

Pokud studenti chtějí obhajobu doprovodit ppt prezentací, prezentaci musí zaslat nejpozději v den obhajoby do 6.00 h na adresu tomas.talasek@upol.cz.

Ústní zkoušky a obhajoby 2. 9. 2019

Studenti AES Bc. i NMgr. se dostaví na KAE před učebnu KB 1.17 na 8:30.

Studenti filologických oborů se dostaví na KAE před učebnu KB 1.17 nejpozději v 11:45.

Ústní zkoušky a obhajoby 3. 9. 2019

Všichni studenti se dostaví na KAE před učebnu KB 1.17 na 8:30.

Comments are closed.