Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

SZZk květen/červen 2019 – důležité informace!!!

Všichni studenti zapsaní na SZZk se dostaví v příslušný den v 8.30 do KB 1.17. SZZk budou ukončeny nejpozději do 14 hodin. Studenti, kteří chtějí obhajobu závěrečné práce doprovodit ppt prezentací, zašlou jednoznačně pojmenovanou prezentaci nejpozději tři pracovní dny před obhajobou na adresu tomas.talasek@upol.cz.

read more