Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

!!! DŮLEŽITÉ – Odevzdávání BP/DP na KAE !!!

BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez nichž nebudou přijaty:

  • odevzdávají se 2 výtisky – v každém musí být razítko SO a podpis studijní referentky s datem nejpozději 23. 4. 2019 (pozor na úřední hodiny SO)
  • v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce (nejlepší je na zadní desky vlepit obal na CD)
  • práce musí obsahovat všechny ostatní formální náležitosti (viz web KAE)

Práce lze odevzdávat kdykoli v úředních hodinách sekretariátu (úterý 9-11:00 a čtvrtek 13-15:00)
a dne 23. 4. (úterý) navíc i odpoledne od 13 do 15:00h.

Pokud po dokončení práce a schválení vedoucím práce zjistíte, že Vám ve STAGu chybí kredity za některé diplomové semináře či jiné předměty související s BP/DP, neprodleně kontaktujte sekretariát katedry – uveďte své F-číslo a přesné kódy předmětů, kterých se to týká.

Comments are closed.