Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Ekonomicko-manažerská studia – bakalářský program otevřen

Vážené uchazečky a uchazeči o studium Ekonomicko-manažerských studií,

Rádi informujeme, že tento bakalářský studijní program byl akreditován. Do 17. 3. 2019 se na něj můžete přihlásit, a to jak na samostatný program, tak v kombinacích s jinými programy (maior, minor).

Podrobnější informace jsou k dispozici zde:

https://www.ff.upol.cz/nc/zprava/clanek/dodatecne-zarazeni-studijnich-programu-do-prijimaciho-rizeni-v-ak-roce-201819/

Comments are closed.