Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace o ekonomických studijních programech pro uchazeče o studium na Katedře aplikované ekonomie FF UP

KAE plánuje od září 2019 otevřít bakalářské a navazující magisterské studium programu Ekonomicko-manažerská studia, a to jako samostatného programu i jako maior a minor pro účely vybraných dvojkombinací. Dosavadní obory Aplikovaná ekonomická studia se již neotevírají. (Současní studenti Aplikovaných ekonomických studií samozřejmě pokračují ve studiu podle původních studijních plánů). Změny nastávají v důsledku nového zákona o VŠ. KAE podala podklady nutné k rozhodnutí o akreditacích tak, aby rozhodnutí mohlo být známo do konce roku 2018. Národní akreditační úřad (NAÚ) však žádosti dosud neprojednal. Proto se na Ekonomicko-manažerská studia na UP dosud nelze hlásit. Rozhodnutí NAÚ o udělení akreditací pro tento program by mohlo být známo na konci února. Pokud budou akreditace uděleny, bude se na tyto programy možno hlásit do konce března. O situaci a možných dvojkombinacích budeme informovat.

Z programů, na které je možné se hlásit už nyní, KAE nabízí ve spolupráci s filologickými katedrami studium programů zaměřených na hospodářskou praxi, a to bakalářské: Francouzská filologie se specializací na aplikovanou ekonomii, Korejština pro hospodářskou praxi, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie se specializací na překladatelství a hospodářskou praxi a navazující magisterský program Odborná francouzština pro hospodářskou praxi.

Comments are closed.