Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Informace pro studenty/studentky přihlášené na SZZk (včetně obhajob závěrečných prací) na KAE v lednu 2019

Časový průběh zkoušení v jednotlivých dnech je následující:

  1. 1. zahájení v 8:30 v místnosti KB 1.17, předpokládané ukončení do 11:30
  2. 1. zahájení v 8:30 v místnosti KB 1.17, předpokládané ukončení do 11:30
  3. 1. zahájení v 8:30 v místnosti KB 1.17, předpokládané ukončení do 10:30
  4. 1. zahájení v 8:30 v místnosti KB 1.17, předpokládané ukončení do 10:30

Všichni studenti/studentky zapsaní na příslušný den musí být přítomni od 8:30. Budou jim sděleny podrobnější organizační pokyny.

Studenti/studentky, kteří obhajují závěrečné práce, a chtějí v rámci obhajoby využít prezentaci, zašlou své soubory na adresu tomas.talasek@upol.cz a v kopii na iva.jancikova@upol.cz do neděle 6. 1. 2019 (včetně).

Comments are closed.