Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Stipendia do Číny a dále Albánie, Bulharska, Egypta, Gruzie, Lotyšska, Makedonie, Mongolska, Rumunska, Ukrajina

Vážené dámy a pánové,
 
dovoluji si Vám zaslat další nabídky stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv. V prosinci je termín odevzdání přihlášek pro řádu zemí.
Informace k jednotlivým stipendijním nabídkám naleznete na proklik pod jménem země.
 
14. 12. 2018 je termín odevzdání přihlášek do následujících zemí:
 
17. 12. 2018 je termín odevzdání na výběrové řízení do Číny.
 
Albánie nabízí 2 místa na letní školu albánského jazyka, 18 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce výzkumného nebo přednáškového pobytu pro VŠ učitele
 
Bulharsko nabízí 8 míst na letní školu bulharštiny, 27 měsíců studijních pobytů pro studenty BSP, MSP a DSP, 3 měsíce výzkumného pobytu pro VŠ učitele a 2 místa na zimní seminář balkanistiky.
 
Egypt nabízí 4 místa studijního pobytu pro studenty DSP, 18 měsíců studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele a vědecké pracovníky a 2 místa na studijní pobyt pro VŠ učitele
 
Gruzie nabízí 2 místa na letní školu gruzínského jazyka, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce výzkumného a přednáškového pobytu pro VŠ učitele
 
Lotyšsko nabízí 2 místa na oborově zaměřené letní školy v AJ, 30 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 3 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele
 
Makedonie nabízí 10 měsíců na studijní pobyt pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 místa na studijní a přednáškový pobyt pro VŠ učitele a vědecké pracovníky
 
Mongolsko nabízí 3 místa na letní kurz mongolského jazyka, 20 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele
 
Rumunsko nabízí 4 místa na letní kurz rumunštiny, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 3 měsíce studijního a přednáškového pobytu pro VŠ učitele
 
Ukrajina nabízí 4 místa na letní kurz ukrajinštiny, 27 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP a 2 měsíce studijního a výzkumného pobytu pro VŠ učitele
 
17. 12. 2018 je termín odevzdání na výběrové řízení do Číny.
Čína nabízí 90 měsíců studijního pobytu pro studenty BSP, MSP a DSP, přednostně pro studenty jiných než sinologických oborů
 
Obecné informace k stipendijní nabídce na základě mezinárodních smluv jsou k dispozici na stránkách Akademické informační agentury pod menu Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia:
 
V případě dotazu jsem Vám ráda k dispozici.
 
Prosíme Vás o předání této informace případným zájemcům a ústavům atd.
 
Děkuji za spolupráci a přeji krásný den,
Sabine Borovanská
 
 
Sabine Borovanská, M.A.
Odborná referentka
Akademická informační agentura
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
 
Tel.: (+420) 221 850 504
Za KAE vyřizuje Pavla Slavíčková, pavla.slavickova@upol.cz

 

Comments are closed.