Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

!!! DŮLEŽITÉ – Odevzdávání BP a DP na KAE pro státnice v lednu a zápis na termín státnic!!!

Státní závěrečné zkoušky budou na KAE probíhat ve dnech 8. – 11. 1. 2019.
Předzápis bude otevřen od 15.11. 2018 od 8:00.
Odevzdání a evidence BP a DP (STAG a SO) je možné nejpozději 22.11. 2018.
Ukončení studijních povinností a poslední možnost zápisu/odzápisu na termín SZZk je 13. 12. 2018 v 11:00.

BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez kterých nebude práce přijata:

  • odevzdávají se 2 výtisky, v každém musí být razítko ze studijního oddělení s datem nejpozději 22. 11. 2018 (pozor na úřední hodiny SO),
  • v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce (nejlepší je na zadní desky vlepit obal na CD),
  • práce musí obsahovat všechny ostatní formální náležitosti viz web KAE.

Práce lze odevzdat kdykoli v úředních hodinách sekretariátu KAE a navíc, ale nejpozději, dne 23. 11. 2018 v době od 9:00 do 12:00 – ovšem s razítkem ze studijního oddělení s datem nejpozději 22. 11. 2018.

Comments are closed.