Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Výuka doc. Lochmanové – povinné materiály

Upozornění – už na první hodině 21. 9. 2018 jsou studenti povinni mít k dispozici  aktuální znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Comments are closed.