Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Upozornění pro studenty, kteří se zapisují na červnové SZZk (ústní zkoušky i obhajoby)

Vážené studentky a studenti,

při zápisu na SZZk důsledně dbejte na to, abyste se zapsali do správné skupiny (podle oboru, podle vedoucího práce), vymezené v poznámce k termínu! Pokud se zapíšte chybně, např. student Bc. stupně AES se zapsal na státnice pro NMgr. stupeň, nebudete ke zkoušce připuštěni, a to proto, že prostě nebude přítomna odpovídající komise!

KAE kontrolu neprovádí, je vaší odpovědností, že se zapíšete správně!

Jaroslava Kubátová

Comments are closed.