Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční/kombinované formě (Studium v oblasti pedagogických věd)

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd)
Bylo  spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2018/2019,
termín přihlašování do 23.9.2018.  
E-přihlášku najdete na odkaze:
 
 
UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v kombinované formě (Studium v oblasti pedagogických věd)
Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí zájemcům o získání tzv. učitelské způsobilosti – Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě.
Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali neučitelský studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik. Termín přihlašování do 17.9.2018.
E-přihlášku najdete na odkaze:

 

UZ v kombinovane forme 2018_nova_akreditace UZ v prezencni forme 2018

Comments are closed.