Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Sdělení diplomantům (Bc. i NMgr.) Jaroslavy Kubátové

Vážené diplomatky, vážení diplomanti,

s blížícím se termínem odevzdávání závěrečných prací pro jarní termín obhajob v r. 2018 na KAE stanovuji  termíny pro zaslání podkladů, které byste chtěli konzultovat. Pokud podklady v daném termínu nezašlete, na konzultaci můžete přijít, ale případné podklady musíte mít s sebou vytištěné a musíte mít připravené zcela konkrétní otázky, které byste potřebovali řešit, aby doba konzultace nepřesáhla cca 10 minut.

Termín konzultace – Nejzazší termín zaslání podkladů

20. 3. – 14. 3.

27. 3. – 20. 3.

3. 4. – 25. 3.

10. 4. – 4. 4.

17. 4. – 10. 4.

24. 4. – 18. 4.

Post Tagged with

Comments are closed.