Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Posunutí začátku semestru

Milé studentky, milí studenti,

na včerejší poradě vedoucích kateder bylo vedením FF rozhodnuto, že výuka na filozofické fakultě v LS začne až v pondělí 19.2. – tedy začátek semestru se o týden posouvá.

Zda je týden lichý či sudý je dáno kalendářem, tedy to v začátku semestru nehraje roli – nemění se sudý na lichý a naopak. 19.2. je pondělí sudého týden, tedy výuka začíná sudým týdnem.

Tímto se o týden posouvá i zápis/odzápis do STAGu. Semestr se nebude protahovat – skončí v původním termínu.

 

Comments are closed.