Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Obhajoby na KAE nanečisto

V návaznosti na diplomové semináře KAE přichází s návrhem obhajob připravovaných bakalářských a magisterských prací nanečisto.

Cílem je, aby si každý, kdo má zájem, mohl vyzkoušet, jak bude taková obhajoba probíhat, získal zkušenosti s prezentací výzkumného tématu před odborným publikem, s tím, jak vést diskuzi, odpovídat na dotazy atd., a to v situaci, kdy „o nic nejde“. Předpokládá se vystoupení v celkové délce max 15 min., z čehož: 7 min. prezentace studenta, 5 min. diskuze s publikem, 3 min. zpětná reflexe/doporučení.

K dispozici jsou dva termíny: 20.2.2018 a 6.3.2018. Přesný čas průběhu obhajob a další informace budou sděleny následně. Z případné paralelní výuky budou studenti omluveni. V případě zájmu prosím pište na pavla.slavickova@upol.cz.

Již zapsaných studentů (Hanáková, Horáková a Hajdů) se nutnost registrace již netýká.

 

 

Comments are closed.