Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Odevzdávání závěrečných prací – leden

Milé studentky, milí studenti,

závěrečnou práci na lednový termín obhajob můžete odevzdat kdykoliv v úředních hodinách sekretariátu – nejpozději v pátek 23.11. od 9:00-10.00. http://bit.ly/2hPrWX0

Nezapomeňte, že práce musí být orazítkována ze studijního oddělení, musí v ní být vloženo CD s textem práce( v ideálním případě v nalepovací kapse na zadní straně práce).

! oproti předchozím letům se do práce NESMÍ vkládat zadání práce !

 

Comments are closed.