Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zápisy závěrečných bakalářských prací a magisterských diplomových prací v r. 2017/2018

Zápisy závěrečných bakalářských prací a magisterských diplomových prací v r. 2017/2018

Zápisy závěrečných bakalářských prací (BP) a magisterských diplomových prací (MDP) psaných pod garancí KAE – zápis druhých ročníků Bc. stupně studia a prvních ročníku NMgr. navazujícího studia v r. 2017/2018.

Zápisy závěrečných prací se týkají POUZE studentů druhého ročníku bakalářského studia a prvního ročníku navazujícího magisterského studia!

Zápis na diplomové práce vedené KAE bude spuštěn elektronicky 27.10.2017 od 19:00. Zápis probíhá přes elektronické rozhraní na adrese http://dp.kae.cz

Agenda diplomových prací se řídí platnými normami, především SZŘ UP, navazující směrnicí děkana FF, pokynem vedoucího KAE č. 01/2007/2017 ke Státním závěrečným zkouškám na KAE, harmonogramem a. r. 2017/2018 pro FF UP a jeho upřesněním pro KAE.

Administrátor systému bude provádět kontrolu vašich zápisů a chybně zapsané studenty z pověření vedoucí KAE vymaže. Proto si následně kontrolujte, zda k tomu ve vašem případě nedošlo!
Vypsané kapacity prací odpovídají výše uvedeným předpisům.

Diplomanti, akceptovaní dle bodu I.3 pokynu VK č. 01/2007/2017 se do systému nezapisují!

Diplomanti se po úspěšném zápisu (a kontrole, zda byl zápis akceptován – zda nebyli vymazáni z důvodu chyby při zápise) na dalším postupu budou domlouvat s vedoucími prací. Obory prací odpovídají odbornosti vedoucích. Student je povinen znát předpisy a termíny související s diplomovými pracemi. Role vedoucího spočívá v odborném vedení práce.

POZOR! POZOR!

Pokud se nezapíšete pod správným UPOL e-mailem, Vaše registrace bude bez náhrady smazána. Tedy si prosím dopředu zjistěte, jak vypadá vaše e-mailová adresa na UPOL. U mne například vypadá následovně: lucie.zavodna@upol.cz, ale do stagu se loguji pod „zavodnlu“ a můj e-mail NENI zavodnlu@upol.cz. Tohle je nejčastější důvod zrušení registrace. Děkuji.

za KAE

Lucie S. Závodná

Comments are closed.