Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Výzkum zvídavosti studentů UP pokračuje

Vážené studentky, vážení studenti,


rádi bychom Vás tímto poprosili o spolupráci na ověření využitelnosti krátkého dotazníku zvídavosti SCAI-CZ ve výzkumu a zjištění případných souvislostí zvídavosti s dalšími charakteristikami. Jako odměnu Vám můžeme nabídnout výsledky z části dotazníku.

Martina Friedlová, Zuzana Sedláčková, Tomáš Dominik
Katedra psychologie FF UP

Comments are closed.