Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Upozornění studentům předmětu KAE/LZ1 Řízení lidských zdrojů

Milé studentky a studenti zapsaní do KAE/LZ1,

souběhem státních svátků, pracovních cest vyučující a dalších faktorů je první prezenční výuka kurzu LZ1 v ZS 2017 až 26. října.

Kurz je ovšem připraven pro povinné samostudium v Moodle.

Proto studenty upozorňuji, že v popisu předmětu ve STAGu, a dále pak v kurzu v Moodle, jsou podrobné pokyny, úkoly a termíny jejich splnění, přičemž termín splnění prvního úkolu předchází první prezenční výuce!

Přeji vám zdar při studiu.

Jaroslava Kubátová

Comments are closed.