Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Pro studenty zapsané na KAE/ZPTA (ZPTB, C, D)

Vážené studentky, vážení studenti,
dovolím si vás upozornit na skutečnost, že jste si zapsali ZTPA (příp. B, C, D) a nezúčastnili se konference Znalosti pro tržní praxi, která již proběhla, a to ve dnech 7. a 8. září (netýká se těch, kteří  na konferenci byli!!!). Vzhledem k tomu, že další ročník konference proběhne v roce 2018 až po uzavření AR, máte v tuto chvíli pouze dvě možnosti:
1) kurz si odepsat
2) absolvovat jinou mezinárodní vědeckou konferenci v oboru ekonomie – podmínkou pro zapsání zápočtu je předložení potvrzení o pasivní účasti (v případě B, C, D, prezentace, vytvoření příspěvku, příp. jeho publikování) na konferenci. Organizace povinností s tím spojených (registrace aj.) je individuální.
S pozdravem
Pavla Slavíčková

Comments are closed.