Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Info ke kurzu KAE/EFE

V ZS 2017 začíná výuka KAE/EFE 5. 10. !

Zapsaní studenti do 28. 9. 2017 (včetně) napíší esej na téma Who I am and What I Want. Esej musí mít rozsah mezi 250 a 350 slovy a do uvedeného termínu musí být zaslána na email pavel_kleisl@hotmail.com.

Comments are closed.