Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Nabídka studia učitelské způsobilosti

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd)
Bylo spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2017/2018,
termín přihlašování do 24.9.2017, e-přihlášku najdete na odkaze:
jednoobor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1299
dvouobor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1298

-leták zde UZ v prezencni forme 2017

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v kombinované formě (Studium v oblasti pedagogických věd)
Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí zájemcům o získání tzv. učitelské způsobilosti – Studium v oblasti pedagogických věd v kombinované formě.
Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali neučitelský studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik.

jednoobor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-815
dvouobor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-817

-leták zde UZ v kombinovane forme 2017

Comments are closed.