Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Zapisování kurzů souvisejících s BP a DP

Vážení diplomanti, vážené diplomantky,

potřebujete-li zapsat splnění předmětů souvisejících s diplomovou prací – obraťte se na své vedoucí prací s žádostí o zapsání konkrétního kurzu(musíte uvést vždy stagovskou zkratku) . Podmínky splnění jednotlivých kurzů naleznete ve STAGu.

Comments are closed.