Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

!!! Důležité – Odevzdávání DP a BP na KAE!!!

BP a DP musí obsahovat tyto náležitosti, bez kterých nebude práce přijata:

  • odevzdávají se 2 výtisky, v každém musí být razítko ze studijního oddělení s nejpozdějším datem 20.4.2017 (pozor na úřední hodiny SO)
  • v každém výtisku musí být svazané zadání práce se všemi podpisy!
  • v jedné práci musí být vložené/vlepené popsané CD s textem práce (nejlepší je na zadní desky vlepit obal na CD)
  • práce musí obsahovat všechny ostatní formální náležitosti viz web KAE

Práce lze odevzdávat kdykoliv v úředních odinách sekretariátu a navíc v těchto termínech:
20.4. 2017 13.00 – 14.00

21.4. 2017 9.00 – 10. 00

Comments are closed.