Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Transdisciplinární konference Na prahu 2017

Dovoľujeme si Vašich študentov pozvať k účasti na transdisciplinárnej konferencii Na prahu 2017, ktorá sa 20.-21. apríla 2017 pod záštitou Katedry ekológie uskutoční na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. 

Cieľom konferencie 
je analýza symptómov, identifikácia hlbších jednotiacich príčin činných v pozadí dnešných globálnych výziev a hľadanie východísk pre spoluprácu vedúcu k udržateľnej a zmyslom naplnenej budúcnosti. 
  
Deadline na zaslanie príspevkov je 15. marec 2017 

„Call for papers“ s podrobnými informáciami nájdete zde.Na prahu 2017

Comments are closed.