Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Odevzdávání závěrečných prací k lednovému termínu obhajob na KAE

Závěrečné práce (BP, DP) k lednovému termínu obhajob, opatřené příslušným potvrzením studijního oddění s nejpozdějším možným datem 24. 11. 2016, přijímá sekretariát KAE kdykoliv v úředních hodinách, nejpozději však v pondělí 28. 11. 2016.

Post Tagged with

Comments are closed.