Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Dotazník mapující znalost a postoje k asistenčním systémům pro řidiče osobních automobilů

Dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku mapujícího znalost a postoje k asistenčním systémům pro řidiče osobních automobilů. Výzkum probíhá pod záštitou Technologické agentury ČR ve spolupráci s Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR. Naším cílem je na základě výsledků průzkumu přispět ke zvýšení bezpečnosti dopravy a informovanosti řidičů o nových dostupných technologiích v osobních automobilech.
Dotazník je určen všem držitelům řidičského oprávnění skupiny B bez ohledu na to, zda mají s asistenčními systémy přímou osobní zkušenost. Vaše názory jsou pro nás velmi důležité, a proto bychom Vás chtěli požádat také o šíření dotazníku mezi Vaše známé – řidiče a řidičky. Veškeré odpovědi jsou anonymní a nepůjdou již zpětně dohledat.

Comments are closed.