Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Opatření VK k vyhlášenému děkanskému volnu 11. 5. 2016

Rektor UP vyhlásil na 11. 5. 2016 volno.

S ohledem na skutečnost, že středa 11. 5. 2016 spadá do zápočtového týdne, vydávám následující opatření:

1. Vyučující KAE se rozhodnou, zda plánované aktivity (výuka, zápočtové testy apod.) ve středu 11. 5. realizují. V případě, že je ZRUŠÍ, INFORMUJÍ o tom studenty.

2. Studenti mohou využít rektorského volna. Jejich nepřítomnost na plánovaných aktivitách KAE (výuka, zápočtové testy apod.) nebude zahrnuta do limitu povolených absencí. Jejich nepřítomnost na atestacích bude omluvena, ale nezakládá jim právo vyžadovat dodatečný zkušební/zápočtový termín.

4. 5. 2016                                                                                           Jaroslava Kubátová

Comments are closed.