Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

OBHAJOBY NA KAE

Všichni diplomanti, kteří pro obhajobu diplomové/bakalářské práce využijí PP prezentaci, ji zašlou nejpozději do 19.5.2016 na adresu zp.kae@seznam.cz. Název souboru: příjmení_jméno .

ZP

Comments are closed.