Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Stipendia Národohospodářského ústavu J. Hlávky

Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací (studií).
Tematické okruhy:
• Sociální a zdravotní politika státu: proměny, kontexty, perspektivy a kontinuita
• Problémy současného vysokoškolského vzdělání v České republice
• Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku a problematika národních zájmů
• Lidská práva, svoboda a problém odpovědnosti v euroatlantické civilizaci
• Technický rozvoj, inovace, rozvoj vzdělání a vědy – jejich vliv na vývoj společnosti
• Problémy zaměstnanosti, sociální nerovnosti, kriminality – strategie jejich řešení
• Demografický vývoj a migrace, české menšiny v zahraničí a menšiny v České republice
• Role zemědělství v udržování a ochraně krajiny v České republice
• Význam nadačního sektoru pro udržování sociální soudržnosti
• Historie nadačních aktivit Josefa Hlávky se zvláštním zřetelem k osudům Nadání a jejich představitelů
Termín zaslání přihlášek do 30. 4. 2016
Podrobné informace viz: http://www.hlavkovanadace.cz/nujh_2016.php

Comments are closed.