Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

Předměty související se závěrečnými pracemi

Předměty související s odevzdáním ZP (diplomove seminare apod.) zapisuje na pokyn vedoucího práce Mgr. Kleiberová. Student musí emailem, ve kterém je uvedené jméno a zkratky předmětů, které chcete mít zapsané jako splněné, požádat vedoucího práce aby kurzy nechal zapsat. Psát přímo Mgr. Kleiberové je bezpředmětné, pokyn k zadání do Satgu vydává vždy vedoucí práce na základě toho zda student práci řádně konzultuje a pracuje na ní!

 

Comments are closed.