Studentům KAE

Informační blog Katedry aplikované ekonomie Univerzity Palackého v Olomouci

!!! Odevzdávání závěrečných prací !!!

Záverečné práce můžete následující týden v těchto dnech a hodinách:

pondělí 12.00 – 13.00 u doc. Kubátové

úterý 13.00 – 14.00 u doc. Kubátové

Středa 12.00 – 13.30 u Mgr. Kleiberové

čtvrtek 10.45 – 13.00 u Mgr. Kleiberové

pátek 9.00 – 10.00 u Mgr. Kleiberové

Nezapomeňte, že závěrečné práce musí mít tyto náležitosti: odevzdávají se 2 výtisky, razítko a podpis ze stud. oddělení, vložené podepsané zadání práce, CD s vlastní prací ( v ideálním případě vložené do papírové obálky na CD a vlepené vzdadu v práci). Bez těchto náležitostí nebude závěrečná práce přijata!

Comments are closed.